מודלים שלנו

מודלים מוצעים ללקוח (סוגי התקשרות מול הלקוח)

פשוט נתאים מסלול בשבילך !

רכישה מלאה

השקעה מלאה מצד הלקוח והנאה ממלוא הרווחים :
חברתנו תשמש כחברה מבצעת (EPC),
חברתנו תתקין את המערכת והבעלות על המערכת היא של הלקוח בלבד.

רוצה לדעת כמה זה שווה ?

שותפות עסקית

שותפות גם בהשקעה וגם ברווחים.
חברתנו תהיה שותפה בהוצאות ובבעלות לפי האחוז שידרוש הלקוח 0%-100%, והרווחים יחולקו בהתאם לאחוזי הבעלות.

רוצה לדעת כמה זה שווה ?

שותפות עסקית

שותפות גם בהשקעה וגם ברווחים.
חברתנו תהיה שותפה בהוצאות ובבעלות לפי האחוז שידרוש הלקוח 0%-100%, והרווחים יחולקו בהתאם לאחוזי הבעלות.

רוצה לדעת כמה זה שווה ?

חסכון בתשלום החשמל

לקוח שלא רוצה להשקיע במערכת ולא רוצה לשלם תמורת התקנתה אך מעוניין בקבלת הנחה על חשבון החשמל: חברתנו תרכוש ותתקין את המערכת על חשבונה והבעלות על המערכת תהיה של החברה בלבד, החברה תמכור ללקוח חשמל במחיר מוזל מזה של חח"י.

רוצה לדעת כמה זה שווה ?

השכרת גג

לקוח שלא רוצה להתעסק בנושא בכלל לא לרכוש ולא להשקיע ולא לקבל חשמל מוזל, פשוט לקבל כסף חודשי פאסיבי תמורת השכרת הגג שלו לחברה. חברתנו תרכוש ותתקין את המערכת על חשבונה והבעלות על המערכת תהיה של החברה בלבד, והלקוח יהנה מ 10% מרווחי המערכת תמורת השכרת הגג.

רוצה לדעת כמה זה שווה ?

השכרת גג

לקוח שלא רוצה להתעסק בנושא בכלל לא לרכוש ולא להשקיע ולא לקבל חשמל מוזל, פשוט לקבל כסף חודשי פאסיבי תמורת השכרת הגג שלו לחברה. חברתנו תרכוש ותתקין את המערכת על חשבונה והבעלות על המערכת תהיה של החברה בלבד, והלקוח יהנה מ 10% מרווחי המערכת תמורת השכרת הגג.

רוצה לדעת כמה זה שווה ?